Aquitaine et Midi-Pyrenees
 
Aquitaine    Gironde    Dordogne    Pyrenees-Atlantiques
 
Poitou      Poitou Roman      Limousin      Limousin Roman
 
Le Midi-Pyrenees    Le Lot    Cahors     Moissac